Lleure educatiu

ORGANITZEM-NOS i FEM-HO JUNTES,

lleure@sindicatcos.cat

I INFORMAT:

@CLleure

Instagram: cos.lleure

El sector del Lleure Educatiu i Sociocultural està vivint, aquests dies, el procés de
negociació del 4t Conveni Col·lectiu de Catalunya. Una negociació, com sempre, copada per la patronal i els sindicats majoritaris, que deixa fora qualsevol altra veu del sector. Així doncs, després de gairebé 2 anys de pròrroga del 3r Conveni, ens trobem davant d’un nou procés que no resoldrà els problemes estructurals del sector, els que condemnen la gran majoria de treballadores del Lleure a una precarietat permanent.

Parlem de la contractació temporal sistemàtica (o fins i tot sense contracte!), dels salaris de misèria, de l’absència de regulació de les ràtios als menjadors i l’absoluta desproporció del nombre d’infants per monitor/a, del robatori de dies de vacances, de la feminització de les tasques de cura, de l’absència de descansos en colònies d’estiu, del no reconeixement ni retribució d’hores de programació, de l’absència de dies de lliure disposició, del no reconeixement de l’antiguitat… i un llarg etcètera que fan que treballar al món del lleure sigui entès per tothom com a sinònim de precarietat. Tot això per no parlar de l’externalització generalitzada dels serveis de Lleure, que ens situa sempre en un estrat inferior a la jerarquia de les escoles, centres cívics, etc.

El sector del Lleure no només inclou a monitores i directores de lleure. Vetlladores i vetlladors, personal de cuina, de neteja i personal administratiu formen part del sector i es veuen afectades per un conveni que, a més a més de ser clarament insuficient, porta dos anys congelat. Som desenes de milers de persones les que hem de superar les barreres de la temporalitat i la fragmentació del sector per organitzar-nos i exigir el que és nostre.

La lluita per dignificar la tasca educativa i les condicions laborals del Lleure Educatiu i Sociocultural, però, no acaba amb la reivindicació d’un nou conveni. La precarietat que vivim es deu, principalment, a la vulneració sistemàtica dels drets laborals més elementals, ja recollits a l’Estatut dels Treballadors i als Convenis del Lleure vigents. Quan ens fan un contracte temporal, quan ens roben dies de vacances, quan ens exigeixen hores de programació que no ens pagaran, quan ens exigeixen certes tasques de cura simplement perquè som dones, discriminant-nos per raó de gènere… ho fan tot i saber que és il·legal. La redacció d’un nou conveni, encara que recollís totes les nostres reivindicacions, no solucionarà aquests abusos. L’única manera de posar-los fre és organitzar-nos a cada centre de treball, constituir-hi seccions sindicals, i exigir amb la llei a la mà que se’ns respecti.

Per tots aquests motius, des de CNT i COS, prenem la lluita pel 4t Conveni com un punt de partida. I, tot i que provisionalment llancem les nostres propostes de reivindicació, fem una crida a totes les treballadores del sector per reunir-nos en assemblees i parlar de les condicions laborals per les que volem lluitar:

– Salari base de 1.300 euros mensuals per a totes les categories que es trobin per sota d’aquest.

– Fixar un màxim de la jornada laboral a 35 hores setmanals sense reducció de sou.

– Augment salarial anual de 75€ al mes + variació anual de l’IPC (sempre que aquest sigui positiu).

– Establir que la modalitat de contracte fix-discontinu és el preferent en feines com
menjadors, casals, parcs de nadal… que tenen una durada limitada però que es repeteixen any rere any en idèntiques dates, horaris i centres de treball, sigui quina sigui l’empresa gestora.

– Establir que les treballadores han d’estar donades d’alta a la Seguretat Social des que
comença la temporada fins que acaba, no podent-se donar de baixa durant els períodes no treballats com poden ser vacances de setmana santa, nadal, caps de setmana, descansos setmanals, etc.

– Augment del % de la jornada indirecta i afegir-ne a les cases de colònies, fires i parcs de nadal.

– Establir l’expressa prohibició de fer recaure dies de vacances sobre dies festius (com
passa als menjadors durant vacances de nadal i setmana santa).

– Respectar el descans intersetmanal també durant colònies de durada mitjana-llarga.

– Afegir dies remunerats de lliure disposició (3).

– Revisar els permisos (estudis, lactància, maternitat).

– Recuperar el complement d’antiguitat.

– Obligatorietat de remunerar el quilometratge en cas de centres de treball múltiples,
itinerants o variables.

– Les reunions i formacions convocades per l’empresa i de caràcter obligatori han de ser remunerades i trobar-se dins l’horari laboral.

– En el cas de les treballadores de menjadors, incloure el dret a l’àpat del dinar
proporcionat pel propi menjador.

– Afegir complement al personal de cuina per cada menú diferent elaborat.

– Incloure les ràtios al conveni i especificar-les per edat i per tipus d’activitat: casals,
escoles, colònies, extraescolars, menjadors…

– Retroactivitat d’aquestes millores.

– Clàusula de no subcontractació i no ús d’ETTs. Tot el personal haurà d’estar integrat dins la plantilla de l’empresa.